ราชบุรี  ครอบครัว​ศรัทธรธรรม​ ทูลเกล้าถวายสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์บริการโลหติ​ ภาค​ 4 อ.เมือง​ จ.ราชบุรี.

ราชบุรี  ครอบครัว​ศรัทธร

Read more

รองผู้ว่าฯ ตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการเข้าวัดฟังธรรม ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ”

รองผู้ว่าฯ ตรัง นำคณะหัว

Read more

กอ.รมน.เปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

วัันที่ 8 ส.ค. 62  พล.ท.

Read more

อุบลราชธานี ผู้​ว่าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ที่ได้รับอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิด ขณะเข้าไปหาเห็ดละโงก

อุบลราชธานี ผู้​ว่าเยี่ย

Read more

อุบล​ราชธานี อำเภอศรีเมืองใหม่เปิดการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เปิดการฝึกอบรมศูนย์พัฒนา

Read more