สิงห์บุรี กธจ.ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างของ 2 อปท.

สิงห์บุรี   กธจ.ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้าง 2 อปท.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามการทำงานก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบการก่อสร้างยังเป็นไปตามมาตรฐาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายสมบัติ อิศรานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ 11 ตำบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในความรับผิดชองของเทศบาลตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้คำแนะนำและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ


โดยในการตรวจติดตามพบว่าโครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั่วไป โครงการก่อสร้างถนนคันบึงทองเลื่อนยังพบปัญหาในเรื่องของระดับถนนที่สูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนเข้าออกไม่สะดวก ซึ่งก็ได้แนะนำให้เจรจาทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป