อยุธยา โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดประชุมอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2

โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดประชุมอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2566
วันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อคส.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอวังน้อย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อย นางสาวอนงค์ทิพย์ พงษ์สุวิเชษศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 10 อคส. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักวิชาการในพื้นที่ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย เดือนมกราคม – เมษายน 2566 พร้อมกันนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ห้องศรีวังน้อย อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย


ในวันเดียวกันนี้ โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัด “ชุมชนยิ้มได้” โดยจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอวังน้อย พร้อมด้วย อฟว. คณะอนุกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงาน ได้เดินเยี่ยมชม พร้อมเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว ณ ลานจอดรถด้านหลังอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย
ชาญ ชูกลิ่น รายงาน