นนทบุรี นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เข้ารับการฉีดวัคซีนเตรียมพร้อมเปิดเรียน

นนทบุรี  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เข้ารับการฉีดวัคซีนเตรียมพร้อมเปิดเรียน
ที่อาคารอิมแพค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา วิชิตกิ่ง ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและสรรหาผู้เรียน , นายธันยพจน์ สายทองอินทร์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์ และบุคลากร นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกจำนวน 970 คน

โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจัดให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกคือไฟเซอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคโควิด-19 ให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา ครู และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อ แม่และผู้ปกครองทุกคน จากการตรวจสอบและติดตามผลการฉีดวัคซีนในวันนึ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตามถึงแม้นักเรียน นักศึกษาจะได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้แล้ว ยังได้ย้ำให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดคือมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ D- Distancing การเว้นระยะห่าง M-Mask wearing การใส่หน้ากากอนามัย H- Hand washing การล้างมือบ่อยๆ T- Temperature การตรวจวัดอุณหภูมิ T-Testing การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ A-Application การใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวนักเรียน นักศึกษา ครอบครัว สถานศึกษาและชุมชนได้ต่อไป .