รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะตรวจเยี่ยม มทร.ศรีวิชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

Read more

นักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ คว้าลำดับที่ 7 งานการแกะสลักผักผลไม้ ระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน

ชื่นชมเด็กเก่ง มทร.รัตนโ

Read more

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

พิธีบวงสรวง อาคารศูนย์กา

Read more