ปทุมธานีิ ชาวบ้านสามโคกร้องนายก อบจ.ปทุมธานี ผ่านผ่านโซเชียลเดือดร้อนถนนพังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

. ชาวบ้านสามโคกร้องนายก

Read more

ประจวบคีรีขันธ์  ที่ปรึกษาวุฒิสภา เข้าดูปากคลองห้วยยาง หลังชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือ ศูนย์ดำรงธรรม

ที่ปรึกษาวุฒิสภา เข้าดูป

Read more

กาญจนบุรี มูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแควมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนจำนวน113ทุน

กาญจนบุรีมูลนิธิสันติภาพ

Read more

สมุทรปราการ    สุวรรณภูมิส่งฝ่ายกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีสถานที่ก่อสร้างเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต  ฐานบุกรุก

สมุทรปราการ    สุวรรณภูม

Read more

อธิบดี สถ. เปิดอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. พร้อมฝาก 3 ข้อคิด ซื่อสัตย์สุจริต วินัย และการปฏิบัติตามระเบียบ

อธิบดี สถ. เปิดอบรมผู้จั

Read more