นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (นัดพบ Co-Payment)

โครงการส่งเสริมการจ้างงา

Read more

ภูเก็ต มทร.รัตนโกสินทร์ส่งผู้บริหารและนักศึกษาร่วม สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27

ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤ

Read more

นครปฐม. มทร.รัตนโกสินทร์ประชุมเรื่อง แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 9 มทร.

การประชุมเรื่อง แผนการพั

Read more