กาญจนบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566

กาญจนบุรี กรมป้องกันและบ

Read more