เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม คสล. 1ชั้นศาลาจิรนันท์เเละศาลาอเนกประสงค์

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วาง

Read more

สำนักงานปชส.นครปฐม จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

สำนักงานปชส.นครปฐม จัดอบ

Read more

สมุทรปราการ    ตม.สมุทรปราการ นำรถ BMWสุดไฮเทคพร้อมเรือตรวจการณ์ เข้าจับคนต่างด้าวหลบหนีและทำงานบนเรือ

สมุทรปราการ    ตม.สมุทรป

Read more

ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูประจักษ์ชัยมงคล หรือ พระอาจารย์แป๊ะ เจ้าอาวาสวัดหนองมะค่า

ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงสร

Read more

ตรัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน รณรงค์ตักขยะทะเล2อำเภอ1ทะเลเพื่อตรังยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชาย

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพที่มั่นคงแก่เด็กและเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

Read more

ราชบุรี    หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยเสือ​อ.สวนผึ้ง​ จ.ราชบุรี​ จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและไฟป่า

ราชบุรี    หน่วยเฉพาะกิจ

Read more

อุบลราชธานี    จัดงานมหาบูรพาจารย์รำลึก 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

อุบลราชธานี    จัดงานมหา

Read more