สิงห์บุรี ผูว่าฯลงพื้นที่เยี่ยมตามโครงการช่วยเหลือเด็กอายุ 0 – 5 ขวบ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมตามโครงการช่วยเหลือเด็กอายุ 0 – 5 ขวบ ที่มีทุพโภชนาการน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์รุนแรงและคลอดก่อนกำหนด ในพื้นที่อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 6 ราย พร้อมมอบนม แพมเพิส และไข่ไก่ ครอบครัวละ 2 ชุด โดยมี นายปรียุทธิ์ กังแฮ นายอำเภอค่ายบางระจัน นางพรรณี ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ นางสาวนิศารัตน์ ภู่ผึ้ง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว