อยุธยา มูลนิธิหลวงพ่อรวยขอเชิญร่วมพิธียกรูปหล่อหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ขนาดหนตัก7เมตร สูง9เมตร

มูลนิธิหลวงพ่อรวยขอเชิญร

Read more

กรุงเทพมหานคร องค์กรด้านการศึกษา3แห่งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยด้วยโค้ดดิ้ง

กรุงเทพมหานคร องค์กรด้าน

Read more

นักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ คว้าลำดับที่ 7 งานการแกะสลักผักผลไม้ ระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน

ชื่นชมเด็กเก่ง มทร.รัตนโ

Read more

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

พิธีบวงสรวง อาคารศูนย์กา

Read more

สงขลา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ฝึกอาชีพชงกาแฟให้เยาวชน

จ.สงขลา   สถานพินิจและคุ

Read more