นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (นัดพบ Co-Payment)

โครงการส่งเสริมการจ้างงา

Read more

ภูเก็ต มทร.รัตนโกสินทร์ส่งผู้บริหารและนักศึกษาร่วม สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27

ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤ

Read more

นครปฐม. มทร.รัตนโกสินทร์ประชุมเรื่อง แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 9 มทร.

การประชุมเรื่อง แผนการพั

Read more

นนทบุรี ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ปรับกลยุทธ์เชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลปีการศึกษาหน้า

นนทบุรี   ศูนย์การเรียนป

Read more

นครปฐม ผู้ว่าฯเน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ต้องวางตัวเป็นกลางเลือกตั้งนายกและสจ.

ผู้ว่าฯ นครปฐม เน้นย้ำ ก

Read more

สคร. 5 ราชบุรี เตือนนักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส อาจเสี่ยงเสียชีวิตได้

สคร. 5 ราชบุรี เตือนนักท

Read more