อุบลราชธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีม มอบสิ่งของช่วยเหลือ ถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วราวุธ ยกทีม ทส. ลงพื้นท

Read more