ราชบุรี. คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)

ราชบุรี.  คณะศึกษาดูงาน

Read more

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต4 จ.ขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย

Read more

กาญจนบุรี. หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน

กาญจนบุรี.  หน่วยเฉพาะกิ

Read more