ราชบุรี อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

28 ก.พ.2563/จ.ราชบุรี   อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2563 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิต 5) จากอำเภอบ้านโป่ง โดยมี พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีประธานสภาฯสมาชิกฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนวันจันทาราม(ตั้งตรงจิต 5) หัวหน้าส่วนราชการ นายพรภิรมย์ โหรชีวิต หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเป็นโครงการที่ อบจ.ราชบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประชาชน เยาวชนในจังหวัดราชบุรีได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี.

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ​ จ.ราชบุรี