มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบโลจิสติกส์และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เพื่อรองรับระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท

Read more

กาญจนบุรี ผบ.พล.ร.9 สั่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราบุคคลและยานพาหนะทุกชนิดตลอดเส้นทางจากด่านเจดีย์สามองค์

กาญจนบุรีผบ.พล.ร.9 สั่งเ

Read more

ราชบุรี    บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกับจิตอาสาและศูนย์อำนวยการกระทรวงอุตสาหกรรมออกบริการประชาชนในพื้นที่

.ราชบุรี    บ.ผลิตไฟฟ้าร

Read more

ปทุมธานี จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

ปทุมธานี จัดพิธีวันคล้าย

Read more

ผู้ว่าฯตรังนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังคอนเฟอเร้นท์จากกระทรวงมหาดไทยในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

Read more