อยุธยา ศิษย์พระครูอุดมศีลวัตร์(หลวงพ่อริ้ว)ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ยกช่อฟ้า

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ศิษย์พระครูอุดมศีลวัตร์(หลวงพ่อริ้ว)ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ยกช่อฟ้าศาลาสามหน้าทิศตะวันออก ณ วัดตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนมูลนิธิพระครูอุดมศีลวัตร์(หลวงพ่อริ้ว)และปฏิสังขรณ์บูรณะศาลาการเปรียญอนุสรณ์สถานหลวงพ่อริ้ว สร้างลิฟต์และสลักหน้าบันจั่วด้านทิศเหนือ-ใต้ และห้องสุขา เพื่อประโยชน์แก่ศาสนิกชน ภายใต้การนำ โดยพระครูสุนทร โชติวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตลาดเกรียบ เจ้าอาวาสวัดตลาดเกรียบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณแม่อุดม รื่นพานิช และคุณไพโรจน์ ตั้งรู้ภักดีธรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

รวมทั้ง บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป
ขอบุญกุศลที่ได้สร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดี มีความสุข และประสบความสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ และจงสำเร็จทุกประการ เทอญ