สมุทรปราการ   แม่บ้านมหาดไทยเปิดงานกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมุทรปราการ       แม่บ้า

Read more

ราชบุรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน.

ราชบุรี   องค์การบริหารส

Read more

อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์เปิดโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร

Read more

นครปฐม วัดสว่างอารมณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วัดสว่างอารมณ์จัดพิธีเจร

Read more

นครปฐม วัดเกจิดังลุ่มน้ำนครชัยศรีแจกข้าสารและไข่ไก่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วัดเกจิดังลุ่มน้ำนครชัยศ

Read more

นครปฐม อำเภอสามพรานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินี

อำเภอสามพรานจัดพิธีถวายเ

Read more

นครปฐม  อำเภอสามพรานเจริญชัยมงคลและทำบุญตักบาตรถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

อำเภอสามพรานเจริญชัยมงคล

Read more

ผู้ว่าฯปทุมธานี นำพสกนิกรชาวจังหวัดปทุมธานี ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าฯปทุมธานี นำพสกนิก

Read more