นครปฐม โรงเรียนวัดท่าพูดทำบันทึกข้อตกลงMOUความร่วมมือการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ.

โรงเรียนวัดท่าพูดทำบันทึ

Read more

นครปฐม ท่าพูด อะคาเดมี่เปิดกิจกรรมท่าพูด ฟุตบอลคลินิก การแข่งขัน ท่าพูดลีกคัพ ครั้งที่1

ท่าพูด อะคาเดมี่เปิดกิจก

Read more

อธิบดี สถ. ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนอาหารกลางวันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กไทย

อธิบดี สถ. ประกาศนโยบายก

Read more

เทศบาลต.บ้านใหม่’ ร่วมกับ‘หลวงพี่น้ำฝน’ขอเชิญญาติโยมร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดาบูรณปฏิสังขรณ์วัดกก(วัดร้าง)อ.เมืองปทุมธานี

เทศบาลต.บ้านใหม่’ ร่วมกั

Read more

มทร.รัตนโกสินทร์หารือวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสานร่วมกันวิจัยพัฒนาหลักสูตรสกัดแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ

มทร.รัตนโกสินทร์หารือวิท

Read more