ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 38 มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากล

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับ

Read more

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 37 มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานออกกำลังกายฟิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับ

Read more

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 36 มาตรการผ่อนคลายคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บฯ

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับ

Read more

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 35 มาตรการผ่อนคลายการใช้ห้องประชุมในโรงแรม หรือศูนย์ประชุมในท้องที่จังหวัดนครปฐม

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับ

Read more

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 34 มาตรการผ่อนคลายให้เปิดการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับ

Read more

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 33 มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่น

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับ

Read more

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 32 มาตรการผ่อนคลายร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับ

Read more

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 31 มาตรการผ่อนคลายห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ ให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมได้

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับ

Read more

นครปฐม ออกคำสั่งให้เปิดสถานที่เพื่อดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม ออกคำสั่งใ

Read more

ราชบุรี สรุปย่อสาระสำคัญคำสั่งผ่อนคลายของจังหวัดราชบุรี ที่จะออกตามแนวทางในข้อกำหนด ฉบับที่ 7

สรุปย่อสาระสำคัญคำสั่งผ่

Read more