ราชบุรี รองผู้ว่าฯ มอบเงินสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ประสานงาน

รองผู้ว่าฯราชบุรี มอบเงิ

Read more

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ( จ.ตรัง) และชาวประมงพื้นที่บ้าน ช่วยกันค้นหาชาวประมงที่สูญหายอีก 1 ราย

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลแ

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรั

Read more