PEA ตรัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้า ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

PEA ตรัง ร่วมกับสำนักงาน

Read more

ราชบุรี. โรงเรียนเจี้ยไช้ จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ราชบุรี. โรงเรียนเจี้ยไช

Read more