[:th]มุกดาหาร    อำเภอคำชะอีจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร[:]

[:th]มุกดาหาร    อำเภอคำ

Read more

[:th]นนทบุรี วัดชลประทานรังสฤษฏ์จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์สำหรับครูและครูศูนย์การเรียน” ในหัวข้อ “ครูสอนธรรม”[:]

[:th]วัดชลประทานรังสฤษฏ์

Read more

[:th]มท. ปลดล็อคตำแหน่งบริหารของ อปท. มุ่งสร้างความเชื่อมั่นในระบบ ส่งเสริมผู้มีความรู้ และความสามารถอย่างแท้จริง[:]

[:th]มท. ปลดล็อคตำแหน่งบ

Read more