อยุธยา  ม.ล.ปนัดดาบรรยายพิเศษเรื่อง“หน้าที่รับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และสนทนาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน”

อยุธยา  ม.ล.ปนัดดาบรรยาย

Read more

นครปฐม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการการสรุปผลการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรั

Read more