อ่างทอง ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566

วันท้องถิ่นไทย อ่างทอง 65 แห่งรวมใจ ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 โดยถือเอาวันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น นับจากปีพุทธศักราช 2448 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 118 ปี


โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากข้าราชการตำรวจ ทหาร รวมทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และพนักงานท้องถิ่น ร่วมพิธี กว่า 700 คน
สาทร คชวงษ์ / รายงาน