เชียงใหม่ ทหาร ปกครองชาวบ้านร่วมป้องกันไฟป่าเข้าหมู่บ้าน

ทหารปกครองไฟป่าร่วมป้องกันไฟป่าเข้าหมู่บ้านหมอกควันยังไม่จาง
18 มีนาคม 2566
บูรณาการร่วมทั้งทหารพรานชาวบ้านลาหู่หมู่ที่ 3 ชุดไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ฝ่ายปกครองหมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาง ร.ท.เทพฤทธิ์ สมัครเขตวิทย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3201 กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย กพ. 10 นาย นาย ธนวัฒน์ สมวันดี ผู้ใหญ่บ้านท่าตอนหมู่ที่ 3 นายประทีป ไอ่มู ผู้นำธรรมชาติชนเผ่าลาหู่หมู่ที่ 3 อบต.ท่าตอน หน่วยป้องกันป่าไม้ที่ ชม.1(น้ำยอน) ได้จัดบูรณาการร่วมกันทำโครงการ

“โครงการ ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน” ได้ร่วมทำแนวกันไฟ บริเวณป่าชุมชนป่ากุ๋ย รวมเนื้อที่ทำแนวกันไฟ ประมาณ 20 กว่าไร่ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ได้ร่วมจัดทำแนวกันไฟป่าซึ่งได้ทำกันมาทุกปีและปีละหลายรอบเป็นการป้องกันไฟป่าเข้าหมู่บ้านตนเอง และป้องกันไฟป่าเข้าทำลายป่าชุมชน ซึ่งทางหมู่บ้านได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพราะพื้นที่สามารถปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งที่ออกดอกสวยงามอีกแห่งหนึ่ง อยู่ใกล้ถนนและเป็นดอยที่มีความสูงประมาณ 750-800 เมตร กำลังจะทำเป็นโฮมสเตย์ เพื่อใว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ก็จะมีทหารพรานกองร้อยทหารพราน 3201 ประจำในพื้นที่เพื่อคอยช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่กันอย่างมีความสุข คอยสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชายแดน ป้องกันกลุ่มชนต่างด้าวลักลอบเข้าพื้นที่ประเทศไทย ในพื้นที่จะมีหมอกควันปกคลุมในพื้นที่อยู่อย่างหนาแน่นเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านพม่า ยังมีการเผาทำลายป่าในประเทศเขาอยู่ทุกวันบ้านเราไม่เผาแต่เพื่อนบ้านพม่ายังเผาทุกวัน ควันจึงได้ลอยเข้ามาในพื้นที่ไม่จางหาย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว