สมุทรปราการ โรงเรียนนายเรือจัดพิธีต้อนรับหมู่เรือฝึกนักเรียน

สมุทรปราการ โรงเรียนนายเรือจัดพิธีต้อนรับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2565 เดินทางกลับ
สู่โรงเรียนนายเรือ

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.พลเรือตรี กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้แทนพลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกำลังพลของโรงเรียนนายเรือให้การต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2565 ในการเดินทางกลับสู่โรงเรียนนายเรือ
โดยมี พลเรือตรี ปรีดีวัฒน์ ดิลกนรนารถ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือในฐานะผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ นาวาเอก ยศ แก้วกำเนิด ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร และนักเรียนนายเรือเป็นผู้แทนของกำลังพลในหมู่เรือนักเรียนนายเรือ รับพวงมาลัยในการต้อนรับจากพลเรือตรีกิตติพงษ์ฯ ณ ท่าเรือเสือซ่อนเล็บโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงบางปะกง และเรือหลวงปัตตานี ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีพลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ซึ่งทำการฝึกภาคทะเลระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – 19 มีนาคม 2565 รวม 26 วัน ระยะทาง 3,175 ไมล์ก่อนหน้านั้น ได้เดินถึงท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับการตรวจภาคจากคณะตรวจ กรมจเรทหารเรือ โดยมีกาารตรวจภาคเรือจอด และตรวจภาคเรือเดิน
สำหรับการเดินเรือในการฝึกปฏิบัติในทะเลต่างประเทศครั้งนี้ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือได้มีโอกาสเดินเรือข้ามเส้นอิเควเตอร์

ซึ่งเป็นประเพณีของชาวเรือในการต้อนรับเจ้าสมุทรขึ้นมาบนเรือเมื่อเรือเดินทางผ่านเส้นอิเควเตอร์ หมู่เรือฝึกจึงได้จัดให้มีพิธีข้ามเส้นอิเควเตอร์ขึ้น และในช่วงเดินทางกลับจากสาธารณรัฐสิงคโปร์มายังฐานทัพเรือสัตหีบหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือได้จัดพิธีสดุดีเรือหลวงสมุย ขณะเดินทางผ่านบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะปูโลคาปัส ซึ่งเป็นบริเวณที่ เรือหลวงสมุย (ลำแรก) ถูกเรือดำน้ำอเมริกา ชื่อ SEA LION II ยิงด้วยตอร์ปิโดจมและในวันนี้ในการเดินทางถึงโรงเรียนนายเรือหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือได้เสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในต่างประเทศ ด้วยความเรียบร้อย และกำลังพลทุกนายปลอดภัย ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในต่างประเทศนี้ ทำให้นักเรียนนายเรือ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในวิชาชีพทหารเรือ และการเป็นชาวเรือที่ดีมากขึ้น จากที่ได้รับการศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน ที่โรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะทำให้นักเรียนนายเรือมี จิตใจ และร่างกายที่แข็งแรง สมดังคำที่ว่าเหล็กในคน แกร่งกว่าเหล็กในเรือ
*********************
วิวรรธน์ สมุทรปราการ