อยุธยา โรงไฟฟ้าวังน้อยร่วมกับ3อบต.ดับไฟไหม้วัชพืชลุกลามไปติดบ้านชาวบ้าน

โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ อบต.ชะแมบ อบต.วังจุฬา และอบต.ข้าวงาม ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้วัชพืช ที่ลุกลามไปติดบริเวณบ้านที่อยู่อาศัย
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้วัชพืชบริเวณชุมชนหลังโรงไฟฟ้า และกำลังลุกลามเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้า นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ พันทวี หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ อบต.ชะแมบ อบต.วังจุฬา และ อบต.ข้าวงาม ร่วมกันนำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้วัชพืช ที่ลุกลามไปติดบริเวณบ้านเลขที่ 16 ม. 4 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมพร วงษ์สุวรรณ เป็นเจ้าของบ้าน เบื้องต้นพบ มอเตอร์ไซด์ 2 คัน และเรือ 1 ลำ เสียหาย ทั้งนี้ จึงขอให้ชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นเพลิงไหม้โปรดแจ้งมาได้ที่ แผนกรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าวังน้อย เพื่อจะได้นำรถดับเพลิงเข้าช่วยระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที


ชาญ ชูกลิ่น รายงาน