สมุทรปราการ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 18 หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนภารกิจ

สมุทรปราการ   ท่าอากาศยา

Read more