มทร.รัตนโกสินทร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการใน “คณะกรรมการวิชาการ การวิจัยเชิงระบบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขับเคลื่อนโจทย์ประเทศ”จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จ.นครปฐม