กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จ.นครปฐม

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 “มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563