สิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ไผ่

สิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ไผ่
วันนี้(23 กุมภาพันธ์ 2564) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่เชิงเศรษฐกิจ ตามที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้นที่เพื่อเป็นการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาความเป็นเอกลักษณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ของจังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดเสวนาที่สวนไผ่เลขที่ 61/1 หมู่ 12 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สวนไผ่ของนางปราณี สมอยู่ เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ลวกเลี้ยง โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ในจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มแม่บ้านที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยกลุ่มจักรสานสวนมะปราง กลุ่มจักรสานงอบวัดน้อย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ตำบลชีน้ำร้าย กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจจำนวนประมาณ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดสิงห์บุรี มีเกษตรกรที่ปลูกไผ่อยู่จำนวนกว่า 10 กว่า เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เศษ แบ่งการปลูกไผ่ออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดไผ่เอาไว้กิน เช่น ไผ่ลวกเลี้ยง ไผ่ตรง และชนิดไผ่ใช้สอยหรือเป็นวัตถุดิบในการใช้ผลิตผลิตภัณฑ์จักรสานต่างๆ เช่น ไผ่สีสุก
สำหรับที่สวนไผ่ของนางปราณี สมอยู่ สถานที่จัดเสวนาในครั้งนี้ เป็นสวนไผ่ลวกเลี้ยง ปลูกบนเนื้อที่ 4 ไร่ ผลผลิตหลักก็คือหน่อไม้ไผ่ ซึ่งก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน นอกจากนี้ก็ยังขายต้นได้อีก รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนก็จะไม่แน่นอน ช่วงหน้าแล้งก็จะมีรายได้ประมาณวันละ 200 บาท ช่วงหน้าฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป หน่อไม้ออกมามากก็จะมีรายได้มากขึ้นตามไปด้วย