สิงห์บุรี ชาวบ้านร่วมกันตั้งด่านคัดกรองป้องกันโควิด-19

สิงห์บุรี  ชาวบ้านหมู่ 6 หมู่ 15 ทองเอน ร่วมกันตั้งด่านคัดกรองป้องกันโควิด-19 เข้าหมู่บ้าน
ที่บริเวณทางเข้าวัดเชียงรากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองเอน 2 ประชาชนในหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 15 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี ได้ร่วมกันตั้งด่านชุมชนคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะที่จังหวัดสิงห์บุรี ไม่มีการประกาศตั้งด่านเพราะเชื่อมั่นในมาตรการที่ใช้อยู่นั้นดีแล้ว คือมาตรการ “ตาข่ายประชาชน” โดยให้ประชาชนคอยสอดส่องดูว่ามีใครแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านบ้าง หากพบมีผู้อื่นเข้ามาในหมู่บ้านก็ให้แจ้งกับผู้นำชุมชนทันที


นาย กฤตภาส ติโลกวิชัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บอกว่า ทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน มีครัวเรือนร่วมกันประมาณ 480 ครัวเรือน ประชาชนส่วนมากมีอาชีพค้าขายปลา โดยจะไปซื้อปลาที่จังหวัดอ่างทองมาจำหน่าย ซึ่งกรรมการหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านเห็นว่าหากคนในหมู่บ้านมีใครติดเชื้อขึ้นมาสักคนก็จะแพร่ระบาดไปยังคนอื่นๆ ได้ง่าย เพราะในหมู่บ้านถือเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแออัด

ประกอบกับทั้ง 2 หมู่บ้านนี้มีทางเข้าออกหมู่บ้านที่ใช้ร่วมกันเพียงทางเดียว ก็เลยตกร่วมกันตั้งด่านคัดกรองขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเริ่มตั้งด่านตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกาทุกวัน แบ่งคนทำงานเป็น 2 กะๆ ละ 7 คน ประกอบด้วย อสม. 3 คน ผู้นำชุมชน 2 คน และกรรมการหมู่บ้านอีก 2 คน ในการคัดกรองจะเน้นตรวจรถเข้าหมู่บ้านทุกคัน หากเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้จักชื่อสกุลก็จะตรวจวัดอุณหภูมิในรถ แต่หากเป็นคนจากที่อื่นจะให้ลงรถไปตรวจพร้อมแจ้ง นามสกุล จังหวัดที่เดินทางมา และมาเข้าหมู่บ้านเพราะเหตุอะไร นอกจากการคัดกรองแล้วก็จะคอยดูในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยด้วย ในวันแรกๆ ก็มีประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยอยู่บ้าง ทางด่านก็จะแจกให้ พอช่วงหลังพบว่ารถที่เข้าออกหมู่บ้านที่เป็นคนในหมู่บ้านทุกคันทุกคนจะสวมใส่หน้ากากอนามัยกัน


อุปกรณ์ที่ใช้ เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองเอน 2 เนื่องจากจุดตั้งด่านอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพอดี และในบางเวลาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ลงมาช่วยด้วย ในส่วนของอาหารการกินก็ใช้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน นอกจากนี้ก็มีประชาชนที่เข้าออกหมู่ก็ซื้อมาฝากด้วย