กาญจนบุรี  นายอำเภอไทรโยครุดเยี่ยมผู้ป่วย โควิด รายแรกที่ รพ. ไทรโยค

กาญจนบุรี  นายอำเภอไทรโยครุดเยี่ยมผู้ป่วย โควิด รายแรกที่ รพ. ไทรโยค พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วย
//////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 63 เวลา 15.20 น นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค พร้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค เดินทางไปเยี่ยม และให้กำลังใจ น้องนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตรวจพบเชื้อโรคไวรัส โควิท -19 ซึ่งเป็น รายแรกของ อำเภอไทรโยค และรายแรก ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลไทรโยค ผ่านระบบจอและกล้องวงจรปิด น้องนักศึกษามีกำลังใจดีมากครับ นายอำเภอ ได้สอบถามผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค ถึงอาการ

หมอใหญ่ บอกว่า. น้องนักศึกษา ติดเชื้อโรคระยะแรก และเพียงเล็กน้อยมาก การรักษาเหมือนรักษาไข้หวัดใหญ่ น่าจะไม่มีปัญหา แต่ลักษณะของโรคนี้ จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว น้องมีกำลังใจดึมากครับ ส่วนเพื่อนๆนักศึกษาที่ใกล้ชิด และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง อีก 13 คน ซึ่งใกล้ชิดน้องมาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ยืนยัน เมื่อวานนี้ ว่า น้อง 13 ราย หมอตรวจไม่พบเชื้อโรคไวรัสโควิท -19 ดังกล่าว แต่ระบบและกระบวนการก็เป็นไปตามระบบทางการแพทย์อีกต่อไป
เกษร เสมจันทร์