สิงห์บุรี  ผู้ว่าฯนำประชาชนปลูกป่าสร้างสมดุลทางธรรมชาติ

สิงห์บุรี  ผู้ว่าฯนำประชาชนปลูกป่าสร้างสมดุลทางธรรมชาติ
ที่วัดแจ้ง ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่างามจำนวนกว่า 300 คน ได้ร่วมกันปลุกต้นไม้ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรีจัดขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคืนสมดุลทางธรรมชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นมะม่วง ต้นมะขาม ต้นก้ามปู

ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดเป็นต้นไม้ที่เพราะกล้าพันธุ์จากเมล็ดพันธ์ที่ประชาชนและผู้ที่เข้ารวมกิจกรรมทำการเพราะกันเอง ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น เก็บเมล็ดพันธุ์ เพราะกล้าปีนี้ปลูกในวันเข้าพรรษาปีหน้า” ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดของจังหวัดสิงห์บุรี และให้ประชาชนร่วมกันรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยการคืนความชุ่มชื่นให้กับธรรมชาติด้วยการร่วมกันปลูกป่า ซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าในทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ หมุนเวียนไปตามตำบล และอำเภอต่างๆ สลับกันไปทุกสัปดาห์