สมุทรสาคร จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมมือ

สมุทรสาคร จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมมือ

วันที่ 24 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสา คร พร้อมด้วย ส่วนราชการ เครือข่าย ทสม. ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเล ที่บริเวณป่าชายเลน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี รถจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ร่วมสนับสนุนการขนขยะไปกำจัดยังโรงงานกำจัดขยะ


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ระบุ จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลเป็นประจำทุกเดือน โดยให้หน่วยงานราชการแต่ละหน่วยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม แม้การจัดเก็บขยะทะเลจะดูเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่สิ่งสำคัญที่อยากสื่อสารกับทุกคนคือ พวกเราทุกคนคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างขยะให้เกิดขึ้น และขยะจำนวนหนึ่งก็กลายมาเป็นขยะทะเลที่สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศชายฝั่ง ฉะนั้นส่ิงสำคัญที่สุดคือความตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และร่วมกันแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน


ทั้งนี้ขยะทะเลที่เก็บได้ในวันนี้มีทั้ง ถุงพาสติก ขวดพาสติก ขวดแก้ว โฟม และยังมีขยะที่เป็นของใช้ต่างๆเช่น กระเป๋าสะพาย รองเท้า หลอดไฟนีออน ฯลฯ โดยมีการคัดแยกขยะทั้งหมดก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งมีการชั่งน้ำหนักบันทึกข้อมูลเป็นสถิติ เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา และในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดสมทุรสาคร มีแนวคิดที่จะนำเด็กนักเรียนในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

//ทีมข่าว สมุทรสาคร //