นครปฐม. มทร.รัตนโกสินทร์ประชุมเรื่อง แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 9 มทร.

การประชุมเรื่อง แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 9 มทร.

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองนโยบายและแผน จัดการประชุมเรื่อง แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 9 มทร. โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมและกล่าวต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง

ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา. อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม