ตรัง ผู้ว่าฯนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือสองพี่น้องเก็บเศษยางเลี้ยงตายาย

ตรัง  ผู้ว่าฯนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือสองพี่น้องเก็บเศษยางเลี้ยงตายายในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง หลังจากมีการนำเสนอผ่านสื่อร้องขอความช่วยเหลือ
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด และนางจิรพา เรนเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ทีม รพสต. อาสาสมัคร อพม. อสม. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือสองพี่น้องวัย 12 และ 13 ปี ชาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พ่อแม่แยกทางกัน ทิ้งให้อยู่กับยายที่ไร้เรี่ยวแรงและตาป่วยติดเตียง ต้องรับจ้างเก็บเศษยางประทังชีวิต


ทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า จากการที่สื่อได้เสนอข่าว วอนช่วยเหลือสองพี่น้องเก็บเศษยางเลี้ยงตายายฝันสลายอยากเรียนพยาบาล เพราะครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม และในวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวของสองพี่น้อง พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โ เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นเงิน 2,000 บาท และมอบเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นเงิน 3,000 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของนายแดง จุ้ยล่าย เดือนละ 800 บาท เบี้ยความคนพิการเดือนละ 800 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของนางละมุน สุกแก้วไชย เดือนละ 600 บาท เงินเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท เงิน (บัตร) สวัสดิการแห่งรัฐของนายแดง และนางละมุน คนละ 300 ต่อเดือน รพสต.ร่วมกับ อบต.ตำบลในเตาช่วยเหลือด้านสุขภาพโดยเยี่ยมบ้านเดือนละ 4 ครั้ง

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบถุงยังชีพ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังช่วยเหลือถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง นอกจากนี้ทางเจ้าอาวาสวัดในเตาช่วยเหลือถุงยังชีพในช่วงโควิด 2 ครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กล่าวอีกว่า ตนเองได้มอบข้าวสาร 20 กิโลกรัม และมอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทให้แก่น้องทั้งสอง และน้องทั้งสองเป็นเด็กที่มีความประพฤติที่ดี เรียนหนังสือเก่ง และด้วยความขยันหมั่นเพียรอีกทั้งด้วยความเป็นเด็กดีจังหวัดจะคอยดูแลในสิ่งที่เขาต้องการต่อไป นอกจากนี้ในส่วนเรื่องโต๊ะเขียนหนังสือ และรถจักรยานไว้สำหรับปั่นไปโรงเรียน จะประสานทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมามอบให้ในคราวต่อไป ในส่วนเรื่องไฟฟ้านั้นได้ดำเนินการประสานทาง อบต.ให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดให้มีแสงสว่างให้กับครอบครัวของน้องทั้งสองแล้ว
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง