สมุทรสาคร เปิดโครงการ ครัวห่วงใยคนสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

สมุทรสาคร  เปิดโครงการ ครัวห่วงใยคนสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ ครัวห่วงใยคนสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ที่บริเวณสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านศีล 5 บ้านคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกพร จุ้นสำราญ ปลัดจังหวัด นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายสมหมาย ฤกษ์นาวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ นายวงศ์มงคล มั่นคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคลองสะพานดำ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด


สำหรับ โครงการครัวห่วงใยคนสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 จะเป็นครัวกลางทำอาหารกล่อง ส่งให้กับ 10 ตำบลในเขตอำเภอกระทุ่มแบน โดยจะมีชาวบ้านในพื้นที่เวียนกันเข้ามาช่วยกันเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และบรรจุใส่กล่อง โดยมีนายวงศ์มงคล มั่นคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคลองสะพานดำ เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการทำอาหาร จะทำอาหารกล่องทุกวัน วันละอย่างน้อย 1,500 กล่อง เมื่อทำอาหารบรรจุใส่กล่องเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำบลในเขตอำเภอกระทุ่มแบนมารับไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และในแผนการดำเนินที่ได้เตรียมไว้ก็คือ จะมีการนำข้าวกล่องไปใส่ไว้ในตู้ปันสุขให้ประชาชนมาหยิบได้สะดวก และในตำบลอาจจะมีครัวห่วงใยคนสาครแบบนี้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป
ชูชาต แดพยนต์ ทีมข่าวสมุทรสาคร