ราชบุรี ประวัติวัดดำเนินสดวก

ที่มาของวัดดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

พระอธิการวสันต์ วรลาโภ เจ้าอาวาส วัดดำเนินสดวก หมู่ 10 ต.ดำเนินสดวก จ.ราชบุรี ซึ้งเป็นพระนักพัฒนา เปิดใจกับผู้สื่อข่าว ว่า แต่ก่อนนั้นวัดนี้ยัง เป็นสำนักสงฆ์อยู่ 9ปี จากการพัฒนา ของพระวสันต์ ซึ้งมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ แห่งนี้ได้ทำการพัฒนาสถานที่ ตลอดจนพัฒนาองค์พระสงฆ์ ให้เข้ามาประจำพรรษา โดยการ ปฎิบัติทำหน้าที่ของสงฆ์ด้วยความสมบูรณ์ จนชาวบ้านเกิดความศร้ทธา ได้ยกที่ดินจำนวน 14ไร่ให้ไว้สร้างเป็นวัด จากการพัฒนาของพระสงฆ์ ที่มาประจำพรรษา ยังสำนักสงฆ์พระสิวลี ได้ร่วงรู้ไปยังหน่วยงานสำนักพุทธ เมื่อปี2560 ได้เดินทางมาตรวจสอบดูการเป็นอยู่คณะสงฆ์แห่งนี้ และทราบข่าวจากชาวบ้าน ถึงการปฎิบัติตนของพระในสำนักนี้แล้ว ทราบว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความเรียบร้อยเหมาะแก่การกราบไหว้ ทางสำนักพุทธจึงลงความเห็นว่าสมตควรส่งเสริม จึงอยากให้สำนักสงฆ์แห่งนี้ได้เป็นวัด

โดยมีการเสนอการแต่งตั้งให้พระอธิการ วสันต์ วรลาโภ ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาส พร้อมทางสำพุทธได้ทำเรื่องขอการแต่งตั้ง จากสำนักสงฆ์ ขอยกฐานะขึ้นมาเป็นวัด เมื่อปี 2560 โดยตั้งชื่อขึ้นว่า วัดดำเนินสดวก ประจำอำเภอดำเนินสดวก จังหวัดราชบุรี ต่อจากนั้น ทางเจ้าอาวาสได้ดำเนินการพัฒนาสถานที่จัดการ กุฎิของสงฆ์ พร้อมเริ่มทำการก่อสร้างโบสถ์ขึ้นมา โดยบอกกล่าวไปยังญาติโยม ที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการก่อสร้างโบสถ์หลังนี้ ก็มาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกัน ซึ้งขณะนี้กำลังดำเนินก่อสร้างอยู่ โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์มหาอุดไม้ไผ่ทั้งหลัง ซึ้งเป็นความคิดสร้างสรรณ์จินตนาการของ พระอธิการ วสันต์ วลราโพ ท่านเจ้าอาวาส วัดดำเนิน สดวก และเป็นโบสถ์ไม้ไผ่หลังแรกของ จังหวัดราชบุรี โดยมีการประดับตะเกรียงเจ้าพายุติดแขวนไว้บนเพดานของโบสถ์ อย่างสวยงาม การดำเนินการก่อสร้าง ก็ต้องใช้เวลาและฝีมือของช่างพร้อมปัจใจจากผู้ใจบุญที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างโบสถ์หลังนี้ให้สำเร็จ


ทราบมาว่าทางวัดแห่งนี้ได้มีพระพุทธรูปสิวลีศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นพระประธานประจำสำนักสงฆ์มาก่อน และประชาชนที่เข้ามาร่วมบุญ หรือเดินทางมาชมในการก่อสร้างโบสถ์ไม้ไผ่หลังนี้ได้กราบขอพร ได้โชคลาภก็ร่วมเป็นเจ้าภาพบางรายก็มากล่าวบน ขอให้หลวงพ่อท่านช่วยในกิจการค้าขายก็ประสพความสำเร็จ ก็มาร่วมช่วยสร้างโบสถ์หลังนี้ นับว่าต่อไป โบสถ์ ของวัดดำเนินนี้ก็จะเป็นแหล่ง สถานที่จะให้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอดำเนินสดวก เพื่อทำการศึกษาพุทธศาสนา และกราบไหว้ สำหรับวัดดำเนินสดวกหากได้เดินทางมาจากอำเภอบางแพถึงตลาดสดดำเนินข้ามสะพานคลองดำเนินถึงแยกไฟแดงแล้ววิ่งตรงไปกลับรถที่ยูเทร์น แล้วชิดซ้ายมาประมาณ100เมตรจะเห็นปล้ายเขียนบอกทางเข้าของวัดดำเนินสดวกท่านวิ่งตรงเข้าไปประมาณสามร้อยเมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือติดกับถนน เส้นทางสดวกสบาย เวลานี้ทางวัดยังต้องการเจ้าภาพร่วมสร้างวัด ท่านผู้ใจบุญมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างโบถส์ หรือสร้างวัดดำเนิน โดยจะร่วมบริจากก็สามารถติดต่อสอบถามไปยังหมายเลขโทร. 098-7799282
พระอธิการ วสันต์ วลราโพ (พระอาจารย์เล็ก) ท่านเจ้าอาวาสวัดดำเนิน องค์แรก และองค์ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งสร้างวัดดำเนินสดวก อยู่ในขณะนี้โบสถ์จะสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ชาวดำเนินต้องร่วมใจใส่ใจไปดูแลกันเพราะ วัดเป็นของประชาชนชาวพุทธ และชาวดำเนินเป็นเจ้าของ
@-สุรพันธ์ ตันกำเนิด
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ์ บุญวงษ์
ศูนย์ข่าว จ.ราชบุรี
โทร. 081-627 4337