นครปฐม รมต.คลัง ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมติดตามการมอบเงินเยียวยาเกษตรกรพร้อมให้กำลังใจเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

นครปฐม    รมต.คลัง ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมติดตามการมอบเงินเยียวยาเกษตรกรพร้อมให้กำลังใจเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขานครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมติดตามการดำเนินงานและพบปะให้กำลังใจเกษตรกร พร้อมมอบเงินเยียวยาเกษตรกร  แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขานครชัยศรี จำนวน 200 ราย  และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงาน และผู้บริหาร  พร้อมด้วย นายขจรเกียรติ รักพาณิชย์มณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายกษาปณ์  เงินรวง  รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  นายปฐมพงษ์  สูญจันทร์  สส.เขต4จังหวัดนครปฐม   ร่วมด้วยผู้บริหาร ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก  โดยนายยุวพล วัตถุ  ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19  ใน2โครงการคือ 1.โครงการเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท    2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รายละ 10,000 บาท

 

พร้อมกันนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า  ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.–ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาท เริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านราย โดย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการจ่ายเงินแก่เกษตรกรในกลุ่มแรก

หลังได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านการตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง ข้าราชการบำนาญ ผู้รับสิทธิประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ และสถานะผู้เสียชีวิต ไปแล้วจำนวน 3,222,952 ราย เป็นเงิน 16,115 ล้านบาท ในส่วนของจังหวัดนครปฐมมีเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาแล้ว 13,881 ราย เป็นเงิน 69.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา แต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ 97 ไม่พบบัญชีเงินฝาก จึงขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ ให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็ว ซึ่งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบ 2 ให้ ธ.ก.ส. อีกจำนวน 3,519,434 ราย ซึ่งได้มีการวางแผนจ่ายตั้งแต่วันที่ 22-29 พฤษภาคม 2563 สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรฯ และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Call Center 02-555-0555