นครปฐม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีจัดโครงการพุทธปัญญาจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19มอบสิ่งของให้โรงพยาบาล2แห่ง

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีจัดโครงการพุทธปัญญาจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19มอบสิ่งของให้โรงพยาบาล2แห่ง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธะปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระรามหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นประธานเปิดโครงการพุทธปัญญา “จิตอาสาสู้ภัยโควิด-19”ร่วมบรรเทาผลกระทบจากไวรัส โควิด-19  โดยมอบ ข้าวกล่อง 500กล่อง  สิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์  เสื้อกราว  ถุงมือ ถุงเท้าพยาบาล  faceshield ให้กับโรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง)และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯพระอาจารย์  และเจ้าหน้าที่

 

โดยมี นพ.ทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง)ร่วมด้วย พญ.สายจินต์ อิสีประดิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)และคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในแต่ละองค์กรในการให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะที่โรงพยาบาลทุกแห่งกำลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์  อีกจำนวนมากทั่วประเทศ