นครปฐม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานวัดไร่ขิงพร้อมมอบพระเหรียญสมเด็จพระสังฆราชเป็นกำลังใจแก่คณะสงฆ์วัดไร่ขิง

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานวัดไร่ขิงพร้อมมอบพระเหรียญสมเด็จพระสังฆราชเป็นกำลังใจแก่คณะสงฆ์วัดไร่ขิง

เมื่อวันที่8เมษายน 2563 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร   เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธาน นำพระเหรียญสมเด็จพระสังฆราช  หน้ากากอนามัยผ้าปิดปากซักได้3Dสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และย่ามที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช มอบให้ คณะสงฆ์ สามเณรวัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ คณะสงฆ์ สามเณร วัดไร่ขิง ร่วมด้วยนายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะร่วมเดินทางมา  ร่วมถวายการต้อนรับ

ตามที่วัดไร่ขิงได้สนองพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน โดยจัดข้าวกล่องมอบแก่ประชาชน จนกว่าสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา โควิด-19จะคลี่คลายลง  ซึ่ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้เข้ากราบสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในพระอุโบสถ ก่อนจะมอบพระเหรียญสมเด็จพระสังฆราช  หน้ากากอนามัยผ้าปิดปากซักได้3Dสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และย่ามที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช มอบให้ คณะสงฆ์ สามเณรวัดไร่ขิง เพื่อเป็นที่ระลึกและขวัญกำลังใจในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 นี้ ต่อไป