อุบล​ราชธานี​ บวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ เจ้าคำผง​ ประจำปี 2562

อุบล​ราชธานี​-ประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ เจ้าคำผง​ ประจำปี 2562

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิเจ้าคำผง​ สถานศึกษาและภาคเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี และ​ พ.ต.อ.ทวี​ กิติวิริยกุล​ ผกก.สภ.วา​ริน​ชำราบ ประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ เจ้าคำผง​ ประจำปี 2562 ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี โดยกิจกรรมมีการประกอบพิธีไหว้พระเจ้าใหญ่องค์หลวงและพิธีสักการะ รูปจำลองพระประทุมวรราช สุริยวงษ์ เจ้าคำผง ที่วัดหลวง ตำบลในเมือง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

อัญเชิญรูปจำลององค์เล็กนำขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ จากวัดหลวงมาสู่บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราช สุริยวงษ์ เจ้าคำผง ที่อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ เจ้าคำผง เพื่อประกอบพิธีบวงสรวง สักการะ สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ เจ้าคำผง พิธีวางขันหมากเบ็ง การแสดงรำถวายมือ จากนักเรียน นักศึก ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี พระประทุมวราชสุริยวงศ์ เจ้าคำผง เป็นบุตรของพระเจ้าตาและ​ นางบุศดี เกิดเมื่อปี พ.ศ.2252 ที่นครเวียงจันทร์ เป็นหลานปูเจ้าปางคำ ราชวงศ์เชียงรุ้ง เจ้าปางคำได้อพยพมาสร้างเมืองหนองบัวลุ่มภู หนองบัวลำภู​ หรือ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เจ้าคำผงได้เสกสมรสกับเจ้านางตุ่ย ธิดาอุปราช ธรรมเทโว อนุชาของพระเจ้าองค์หลวง ไชยกุมาร เจ้านครจำปาศักดิ์ และได้รับแต่งตั้งเป็นพระประทุมสุรราช เมื่อปี พ.ศ. 2323 อันเป็นตำแหน่งนายกองใหญ่คุมเล็ก ไพร่ อยู่ที่บ้านดู่ บ้านแก ขึ้นกับนครจำปาศักดิ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2329 ได้ย้ายครอบครัวและไพร่พลจากบ้านดู่ บ้านแก มาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่ตำบลห้วยแจระแม โดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และตั้งชื่อเมืองนี้ว่า เมืองอุบล จากการร่วมปราบกบฏอ้ายเซียงแก้ว ในปี พ.ศ.2335 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระประทุมสุรราช เจ้าคำผง เป็นพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ และยกฐานะเมืองอุบล เป็น “เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย ประเทศราช ด้านการสงคราม เป็นทหารเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ช่วยเหลือการสงครามระหว่างไทยกับหัวเมืองประเทศราชปราบปรามความไม่สงบทที่เกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆ หลายครั้ง พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ครองเมืองอุบลาชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2321 จนถึงปี พ.ศ.2338 รวม 17 ปี ถึงแก่พิราลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2338 สิริอายุได้ 85 ปี ทำศพเมรุนกหัสดีลิงค์
เผาที่ทุ่งศรีเมือง แล้วเก็บอัฐิบรรจุธาตุไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง ปัจจุบันได้นำอัฐิไปไว้ที่วัดหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​