นครปฐม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “กีฬาสร้างความสามัคคี”

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “กีฬาสร้างความสามัคคี”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม  นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์”กีฬาสร้างความสามัคคี” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางเปรมสิณี สมจิต ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสร้างความสามัคคี. กล่าวรายงาน  ในนามคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีสร้างความสามัคคีในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆดังนี้ การแข่งขันแชร์บอล  ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น   การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   การแข่งขันบาสเกตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษา   การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  การแข่งขันกรีฑา การประกวดกองเชียร์  การประกวดลีดเดอร์และการประกวดขบวนพาเหรด

การจัดการแข่งขันกีฬาสีสร้างความสามัคคี  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์  ได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แล้วรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  คือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม เพราะผลที่จะตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬา

ไชยอนันต์  ดลชัยกรร์สกุล