นครปฐม   ประธานกกต.เปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

นครปฐม   ประธานกกต.เปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายอิทธิพร  บุญประคอง   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง   โดยมี  นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตาจารย์ด็อกเตอร์ สันทัต  ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  นายฉัตรไขย จันทรัทร์พรายศรี  กรรมการการเลือกตั้ง   รอง ผอ กรมน.จังหวัตนครปฐม  ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม   นายอำเภอสามพราน ร่วมโครงการ     ด้วย มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง  พ.ศ.2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และอำเภอสามพราน ที่ร่วมกันจัดทำโครงการ สืบเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนรษฎจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรษฎรตั้งแต่วันที่  10 กันยายน 2562 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101(3) ประกอบมาตรา 105 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45วัน

 

 

สำหรับการจัดโครงในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง และกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยพื้นที่ อำเภอสามพราน (เกือบทั้งอำเภอ) ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง เพื่อให้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ภายใต้สโลแกนว่า ” พร้อมใจไปเลือกตั้งส.ส.จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.” ซึ่งกิจกรรมจะมีการดำเนินกิจกรรมมีการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  การแจกแผ่นพับ เพื่อให้ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสามพราน เพื่อออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกด้วย