นครปฐม  พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นครปฐม     พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา13.00น. วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ วัดสุวรรณาราม  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

นางราตรี  ภูศรี ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์  ผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน  ทอดถวาย พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ  วัดสุวรรณาราม  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งมี พระปลัดศิลา ธรรมธีโร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม  เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และครองผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมด้วย นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล  และนายแพทย์สามารถ  ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานราชการ ข้าราชการและประชาชนจำนวนมาก ร่วม ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม และกองกฐินสมทบ  ซึ่งพิธีในช่วงเช้ามีการจัดขบวนเรืออัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน อย่างสมพระเกียรติล่องมาตามคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี ขึ้นที่ท่าน้ำวัดสุวรรณาราม

เพื่อประกอบพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  วัดสุวรรณาราม   เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม ต่อไป