นครปฐม    รมช.สาธารณสุขมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่อสม.ยอดขยันและมอบป้ายส้วมตามมาตรฐาน

นครปฐม    รมช.สาธารณสุขมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่อสม.ยอดขยันและมอบป้ายส้วมตามมาตรฐาน

เมื่อวันที่20 ตุลาคม 2562  ที่ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่อสม.ยอดขยันและมอบป้ายส้วมตามมาตรฐาน โดยมี นางสลารีวรรณ   ทัพทวี นายอำเภอสามพราน กล่าวต้อนรับ และมี นายแพทย์สามารถ  ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ในนามตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคี เครือข่าย ภาคประชาชนจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน   ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีทั้งหมด7อำเภอ มีระบบ บริการสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิดผ่านกลไกภาครัฐภาคเอกชน และภาคประขาชน ที่ให้บริการในระดับปฐมภูมิ โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ11แห่งโรงพยาบาลนอกสังกัดรัฐ3 แห่ง  และโรงพยาบาลเอกชน3แห่งและมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 134แห่ง เป็นจุดเชื่อมต่อกับการบริการสาธารณสุขของชุมชน  ที่มีตำบลเป็นหน่วยดำเนินการ หรือเป็นผู้ดูแลประชาชน ในพื้นที่ 106 ตำบล 904 หมู่บ้าน นอกจากนี้มีตำบลจัดการสุขภาพที่พัฒนามิติสุขภาพมาสู่มิติคุณภาพชีวิต จังหวัดนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล มี อสม.ทั้งสิ้น330คน และ อำเภอพูทธมณฑล จึงได้มอบใบประกาศเกียรติบัตร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ยอดขยัน ที่ได้รับการ คัดเลือกจำนวน18คน และมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่อสม.ที่ปฎิบัติหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลา40ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ อสม.ที่ความเสียสละอุทิศสรรพกำลังให้กับส่วนรวมขยัน อุสาหะ และอดทน รวมทั้ง ส่งเสริมการท่องที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่วัดสุวรณาราม ได้พัฒนาล้วมให้สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน HAS ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากประทับใจ

 

และในการนี้ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้แห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถวัดสุวรรณารามร่วมกับอสม.และประชาชนจำนวนมาก พร้อมเปิดส้วมมาตรฐานที่ได้รับประกาศ อีกด้วย