ประจวบคีรีขันธ์  ที่ปรึกษาวุฒิสภา เข้าดูปากคลองห้วยยาง หลังชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือ ศูนย์ดำรงธรรม

ที่ปรึกษาวุฒิสภา เข้าดูปากคลองห้วยยาง หลังชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือ ศูนย์ดำรงธรรม จ.ประจวบฯ กรณีการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นปากคลอง ได้รับผลกระทบมานานหลายปี
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ปากคลองห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวนิชญ์ ปักกิ่งเมือง ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบกรณี ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกรณีถูกคัดค้านจากนายทุน ซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาซื้อที่ดินในหมู่บ้าน และคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนกันทรายปากคลองห้วยยางในพื้นที่หมู่ที่ 7 ชายทะเลห้วยยาง ตำบลห้วยยาง โดยอ้างว่าเขื่อนกันคลื่นทำให้บดบังทัศนียภาพที่ดินของตนเองด้านชายทะเล โดยที่ไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงทำให้การก่อสร้างถูกระงับ และล่าช้าจวนจะครบ 4 ปี นายภาคภูมิ ศิริสุรักษ์ ประธานประมงท้องถิ่นพื้นบ้านห้วยยาง กล่าวว่า ขอฝากผู้มีส่วนรับผิดชอบ จากความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาชั่วคราว มีการนำรถแบ็คโฮมาขุดลอก ใช้ได้เพียงชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพประมงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากทรายที่เข้ามาปิดปากคลองห้วยยาง จนไม่สามารถนำเรือเข้า-ออก เพื่อทำการประมง และไม่สามารถนำเรือเข้ามาหลบคลื่นลมได้ โดยเฉพาะตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น.น้ำลดลง ไม่สามารถนำเรือทุกชนิดเข้าได้ หากเกิดมรสุมชาวบ้านต้องแล่นเรือไปอาศัยหลบคลื่นลมที่บ้านคลองวาฬ หรือบ้านกรูด ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งอาจไปไม่ทันการเรือล่มกลางทะเลได้


นายวนิชญ์ ปักกิ่งเมือง ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 กล่าวว่า หลังทราบปัญหาชาวประมงที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่ไม่สามารถนำเรือเข้ามาจอดหลบมรสุมภายในคลองได้ มานานหลายปี ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และเมื่อเกิดมรสุมก็จะเกิดอันตราย ดังนั้นตนเองจะนำปัญหาของชาวประมงห้วยยาง เสนอต่อ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางเข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป
//////////////////ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์