กาญจนบุรี มูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแควมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนจำนวน113ทุน

กาญจนบุรีมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว จัดพิธี มอบทุนการศึกษาประจำปี2562 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนจำนวน 113 ทุน
พลตรีศรชัย มนตริวัตร อดีต รมช.มหาดไทยและ ส.ส.กาญจนบุรี นางสาวสุวรรณา ศุภชาติไกรสร ประธานมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว พร้อมด้วย พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ กรรมการมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว นายวินิจ โรจนวงศ์มูลนิธิกองทุนสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี และกรรมการมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว นายมิจิดา โยชิฮิโร กรรมการมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศบาลตำบลปากแพรก ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทุนทรัพย์ของมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแควประจำปี 2562 จำนวน 113 ทุน โดยมีคณะกรรมการสมาชิก มูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว คณะครูอาจารย์ นักศึกษานักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงแขกผู้มีเกียรติเช้า ญี่ปุ่นที่เดินทางมาร่วมพิธีให้ตาต้อนรับณห้องประชุม อาคารเบญจรงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 กระดาษไทย อนุเคราะห์ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้น นายกฤตวิทย์ ศุภชาติไกรสร กรรมการ และเหรัญญิกมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว พิธีกรผู้ดำเนินงาน ได้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาร่วม เป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ต่อจากนั้น นางสุวรรณา จินตนานุรัตน์ ประธานมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว และอดีตนักเรียนทุนญี่ปุ่นได้ผู้กล่าวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแควว่า ด้วยมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว โดยท่านนากาเซ่ ทาเคชิ อดีตทหารญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแควขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอสังขละบุรี รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจนซึ่งเรื่องดังกล่าวทางมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแควได้ดำเนินการมานานกว่า 30 ปี และใน วันนี้ ทางมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว ได้ จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 113 ทุน ประกอกด้วย 1.โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จำนวน 10 ทุน 2.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำนวน 33 ทุน 3.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จำนวน 11 ทุน 4.โรงเรียนสังกัดอำเภอสังขละบุรี จำนวน 7 ทุน 5.โรงเรียนสังกัดอำเภอเมือง จำนวน 4 ทุน 6.โรงเรียนดูแลโดยนางสุวรรณา จินตนานุรัตน์ จำนวน 16 ทุน 7.วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี ราชบุรี จำนวน 10 ทุน
8.วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีจักรีรัช จำนวน 10 ทุน 9.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 12 ทุน พร้อมกับกล่าวโอวาทให้กับนักเรียน นักศึกษาและนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุนในวันนี้
จากนั้น พลตรีศรชัย มนตริวัตร อดีต รมช.มหาดไทยและ ส.ส.กาญจนบุรี นางสาวสุวรรณา ศุภชาติไกรสร ประธานมูลนิธิสันติภาพแม่น้ําแคว พร้อมด้วย พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ กรรมการมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว นายวินิจ โรจนวงศ์ ประธานมูลนิธิกองทุนสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี และกรรมการมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว นายมิจิดา โยชิฮิโร กรรมการมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศบาลตำบลปากแพรก และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาและนักศึกษาพยาบาลของมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว ประจำปี 2562 จำนวน 113 ทุน พร้อมกับร่วมถ่ายภาพกับนักเรียน นักศึกษาและนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุนเพื่อเป็นเกียรติและเป็นที่ระลึกสืบต่อไป
เกษร เสมจันทร์