ราชบุรี มูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถานเปิดวิหาร “โป้ยเซียนโจวซือ”

ราชบุรี   วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จะทำพิธีเปิด วิหาร “โป้ยเซียนโจวซือ”ณ.บริเวณถนนเพชรเกษมสายใหม่ขาเข้ากรุงเทพฯ
มาจากราชบุรีอยู่ถึงก่อน สะพานต่างระดับ ข้ามทางสี่แยกบางแพ 1กม.
วิหาร “โป้ยเซียนโจวซือ” เป็นสถานที่ ประดิษฐาน ของท่านโป้ยเซียนทั้ง 8 มีชื่อดังนี้ เซียน องค์ที่ 1.ชื่อหลีทิก๊วย องค์ที่ 2.ชื่ออั่นเจ็งหลี องค์ที่ 3.ชื่อลี่ตงปิน องค์4.ชื่อเตี่ยกั๊วเล่า องค์ที่ 5.ชื่อหลั่นไฉ่เหอ องค์ที่ 6.ชื่อเหอเซียนโกว องค์ที่ 7.ชื่อฮันเซียงจื่อ องค์ที่ 8.ชื่อเช่าก๊กกู๋ นี่ละครับเป็นลายชื่อทั้ง 8เซียน ที่คณะกรรมการมูลนิธิได้อันเชิญมาประดิษฐานไว้นะ วิหารนี้ เพื้อให้ประชาชนที่ได้เดินทางมาทางรถยนต์ผ่านเส้นทาง ที่มีความศรัทธา ในองค์เซียนทั้ง8 จะได้มาบูชากราบ ไหว้ขอพรจากท่าน ในการเดินทางสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย และ ยังเป็น สถานที่อำนวยความสดวกให้กับผู้เดินทางได้หยุดพักรถ เพื่อเปลี่ยนกิริยาของร่างกายให้เกิดความสดชื่น จะได้เดินทางต่อด้วยความปรอดภัย โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จิตย์อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยศูนย์สว่างราชบุรี คอยอำนวยความสดวกให่กับประชาชน ตลอด 24ชั่วโมง พร้อมรับการแจ้งเหตุ จากประชาชนที่เดินทางมาแล้วประสพเหตุ รถเสีย หรือต้องการสอบถามเส้นทาง ก็สามารถโทร.มาที่ 032-233733 หมายเลขให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเกิดเหตุ ภัยใดก็ตาม อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี พร้อม ออกไปให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือ อย่างรวดเร็ว และ อาสาสมัครทุกคนก็มีความเคารพต่อองค์โป้ยเซียนโจวซือ และสถานที่แห่งนี้ก็นับว่าเป็นสมบัติของสาธารณชนทุกท่าน ก็ขอเชิญชวรทุกท่านทราบข่าวในวันเปิดวิหาร ก็หวังว่าท่านคงจะเดินทางมาร่วมในงานพิธีนี้ด้วยกัน

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ท่านก็จะมีส่วนร่วมในการให้ความสงเคระห์ ในงานวันเปิดคือ วันที่ 30 สิงหาคม 2562นี้ เวลา09.46น นายธีระ อารักษ์วิชานันท์ ประธานมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน กล่าวรายงานประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีนายนพรัตน์ รัตนพาณิช นายอำเภอโพธาราม และนายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดวิหารครั้งนี้ จึงขอเชิญประชาชนทุกท่านทราบข่าวร่วมงานโดยพร้อม เพรียงกัน
นะวันดังกล่าวที่ได้แจ้งมานี้.

ภาพ/ข่าว
สุรพันธ์ ตันกำเนิด(DJ-ต้อย)