อยุธยา เปิดวิ่งการกุศล Utha Min Marathon สานฝันเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1

เปิดวิ่งการกุศล Utha Min Marathon สานฝันเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 05.30น.นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย เดินทางเป็นประธานเปิดงานเปิดวิ่งการกุศล Utha Min Marathon สานฝันเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ โรงเรียนอุทัย อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายชูชีพ ตรีโภคา เจ้าของตลาดแกรน์ไนร์พาซา และศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัย ให้การต้อนรับ และนาย ภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยและอุปนายกสมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัย กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ในนามคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้กำหนดประเภทการวิ่ง 3 ประเภท ดังนี้ 1.วิ่งระยะทาง 12 กิโลเมตร มีผู้สมัครทั้งสิ้น 588 คน เป็นนักวิ่งชาย 431 คน นักวิ่งหญิง 157 คน 2.วิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร มีผู้สมัครทั้งสิ้น 970 คน เป็นนักวิ่งชาย 417 คน นักวิ่งหญิง 553 คน3. ประเภท วี ไอ พี ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีผู้สมัคร ทั้งสิ้น 91 คน

การจัดงานวิ่งการกุศล อุทัย มินิมาราธอน สานฝันเพื่อการศึกษา”กำหนดจัดในวันที่ 25สิงหาคม พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและบุคลากรของโรงเรียนอุทัย และเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาโรงเรียนอุทัย