อยุธยา ตร.สืบสวนจังหวัด นำเยาวชน ศักษาต้านภัยยาเสพติด

ตร.สืบสวนจังหวัด นำเยาวชน ศักษาต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 3 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ภัทรภัทร นุชยวง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา มอบหมาย พ.ต.ท.ศรุต จันทร์เกษ รอง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ธีรพงศ์ อุทยาน สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ยาเสพติดภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นวิทยากรยาเสพติด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด โดยให้ความเรียนรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด พิษภัย โทษของยาเสพติด ให้กับเยาวชน(เด็กนักเรียน)และการป้องกัน ณ โรงเรียนวัดทรงกุศล ต.เกาะเรียนอ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ ฝึกสอนให้เด็กๆได้เล่นกีฬาเป็นหลัก

ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง ครูอาจารที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสำคัญกับเด็กๆนักเรียน เยาวชนที่กำลังเติมโตเป็นผู้ใหญ่ ให้รับรู้โทษภัยของยาเสพติดในครั้งนี้.

ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา