อุบลราชธานี​ กฟผ.เขื่อนปากมูลระบายผักตบชวาผ่านบานประตูระบายน้ำ 8,000ตัน

อุบลราชธานี​ กฟผ. เขื่อนปากมูลระบายผักตบชวาผ่านบานประตูระบายน้ำ 8,000ตัน

นายมาณพ หงคำเมือง วิศวกร ระดับ 9 ทำการแทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 2 วศ.9​ ทกท. กธอ-ฟ.2 พร้อมด้วยผู้บริหาร​ ผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมดำเนินการระบายผักตบชวาผ่านบานประตูระบายน้ำ บานที่ 7 Spillway gates no.7 โดยการยกบานประตูระบายน้ำ สูง 5.05 เมตร ตั้งแต่เวลา 08.50 – 10.10 น. ซึ่งระบายผักตบชวาหน้าเขื่อนปากมูล พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ คิดเป็นปริมาณ ไร่ละ 80 ตัน ตรม.ละ 50 กิโลกรัม สามารถระบายได้ ปริมาณ 8, 0000 ตัน และปริมาณน้ำที่ระบายผ่านบานประตูระบายน้ำ Spillway ประมาณ 2.88 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ กฟผ. ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ ส่วนราชการ หน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ช่วยสื่อประขาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ปกครอง ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำมูลได้ทราบเพื่อป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายผักตบชวาครั้งนี้

 

โดยมี นายปรีดา ชนะพลชัย ปลัดอำเภอโขงเจียม อาวุโส​ ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน ร่วมตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การดำเนินงาน ของ กฟผ. และมีคุณกรกช ภูมิมี ทีมงานข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี สวท.อุบลราชธานี และสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ได้สัมภาษณ์​ นายมาณพ หงคำเมือง วศ.9 ทกท. กธอ-ฟ.2 ในการดำเนินงานของ กฟผ. ในครั้งนี้ ณ บริเวณสันเขื่อนปากมูล ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ทีม​ข่าว​ อุบล​ราชธานี​ รายงาน