ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนำคณะกรรมการอำนวยการกรรมการบริหารและองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมเดินริ้วขบวนในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่3มิถุนายน2562 เวลา14.00. ดร.วันดี  กุญชรยาคงจุลเจริญ) ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมัยที่๒๖(.. 2561-2564) นำคณะกรรมการอำนวยการกรรมการบริหารและองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลจากอนุสารีย์ประชาธิปไตยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวางพานพุ่มและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี3มิถุนายน2562มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ภาพ: ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์

ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ